Skrivekurs

Hvis du eller dine medarbeidere strever med å skrive eller ikke er fornøyd med responsen dere får, gi oss beskjed! Kanskje skal det ikke mer til enn et kurs for alle i avdelingen, så er mye av problemet løst?

Hva inneholder våre skrivekurs?

Kursene varierer i lengde, men kjernen er en grundig gjennomgang av råd for å utforme tekster i klarspråk. Kursene går i korthet ut på å gi deg praktiske ferdigheter i å skrive tekster med god struktur, enkel setningsygning og leservennlig ordvalg. Målet er at leseren dine 

  • finner det de trenger
  • forstår det de leser og
  • kan bruke det til å gjøre det de skal

Standardkurset: Kunsten å skrive godt

Vårt meste populære kurs er Kunsten å skrive godt. Best utbytte får man om man velger dette som todagerskurs, med en ukes mellomrom mellom hver av dagene. Da bearbeider deltakerne en tekst mellom samlingene. Arbeidsformene er forelesning, korte øvinger, enkelt gruppearbeid og diskusjon. Inkludert i kursprisen er også en skriftlig vurdering av deltakernes egne tekster. Kurset Kunsten å skrive godt kan også holdes som hel- eller halvdagskurs.
Kontakt oss på e-post her

Kunsten å skrive for nettet

Å skrive nettekster krever bevisstehet om hvordan vi leser på nett, og hvordan vi foretrekker å kommunisere der. På kurset Kunsten å skrive for nettet lærer du hvordan gode nettekster skrives. Du lærer om ulike sjangrer på nettet, og om bruk av triggerord for å øke trafikken til siden. Riktig bruk av overskrifter, mellomtitler og punktlister blir også gjennomgått. Og ikke minst lærer du å skrive kort og klart. Be om tilbud og pris her.

Kunsten å skrive nyhetsartikler

Hvis du skriver pressemeldinger, nyhetsartikler eller andre journalistiske tekster, kan det være du trenger hjelp til å tenke og skrive som en proff journalist. På kurset lærer du om strukturen i den klassiske nyhetsartikkelen, og hva en pressemelding skal inneholde. Du lærer hvordan du skriver en effektiv ingress, hva en god tittel er, og hvordan du skriver kort, klart og leservennlig. Kontakt oss på e-post her.

Kunsten å skrive gode rapporter

Jobber du i en bransje der dere skriver mange rapporter? Tilhører du et ingeniør- eller teknikermiljø? Mange innenfor slike miljøer har høy spesialisert fagkompetanse, men lav bevissthet om hvordan de kommuniserer sin kunnskap skriftlig til andre. På kurset Kunsten å skrive gode rapporter lærer du hvordan du strukturerer en leservennlig rapport, og hvordan du lager gode overskrifter og mellomtitler. Ikke minste går vi grundig inn på hvordan du formilder vanskelig fagstoff til lesere som ikke har den samme detaljkunnskapen. Du lærer hvordan fagbegreper skal brukes for å unngå at leserne faller av lasset. Kort sagt lærer du å skrive rapporter som tilfredsstiller kravene til klart språk. På kurset jobber vi med eksempler fra bedriftens eller etatens egne rapporter. Kontakt oss på e-post her.

Kunsten å skrive bacheloroppgave

Ikke alle høgskoler og universiteter tilbyr studentene kurs i hvordan de skriver en bacheloroppgave. Men de fleste studenter trenger en del hjelp for å utforme oppgaven korrekt etter akademiske standarder. I Framgang har vi erfaring med at et dagskurs for studentene i starten av bachelorperioden er veldig nyttig. På kurset går vi igjennom de formelle sidene ved bacheloroppgaven: struktur, innholdsfortegnelse, innleding, overskrifter, referanser, bruk av illustrasjoner og akademisk skrivestil. Vi viser med eksempler fra gode hva de ulike delene av oppgaven skal inneholde, og gir også tips om hvordan Word kan brukes blant annet til å håndtere referansene. Kurset tilbys som forelesning for 25 til 150 studenter. Be om tilbud her.

Skriveverksted

Den mest effektive formen for skriveveiledning skjer på et skriveverksted. Det passer for en mindre gruppe på ca. 5 personer. Vi jobber med deltakernes egne tekster og foreslår forbedirnger. Skriveverkstedet har som mål at deltakerne skal bli trygge på hvordan de skriver tekster i klarspråk. Et skriveverksted går gjerne over to til tre uker, der gruppen møtes til kortere eller lengre samlinger. Kurset forutsetter at deltakerne leser de andre deltakernes tekser og dessuten bruker noe tid mellom samlingene på å skrive om sin egen tekst.

Skriveverkstedet egner seg også godt for offentlige etater og organisasjoner som ønsker å forbedre sine standardbrev. Be om tilbud her.

Individuell skriveveiledning

Vi tllbyr individuell skriveveiledning på mail for enkeltmedarbeidere som trenger ekstra oppfølging. Det kan være medarbeidere som har annet morsmål enn norsk eller andre som har lite skrivetrening. Veiledningen foregår på den måten at de sender inn en tekst på mail, som de får tilbake med kommentarer. Man kan sende flere tekster i ulike sjangrer. Responsen på tekstene skjer i en form som er oppmundtrende og som gir god læring. Be om tilbud her.

Vi spesialtilpasser alle kurs

Alle våre kurs spesialtilpasses til behovet i din virksomhet. Skriver dere mest rapporter, referater, journaler eller vedtak? Uansett teksttype får dere hjelp til å forbedre både språk og struktur.

I tillegg kan alle deltakerne sende inn en egenprodusert tekst etter kurset - inkludert i prisen. Dere får en grundig og profesjonell tilbakemelding fra en erfaren språkkonsulent med forslag til hva som kan gjøres for å forbedre tekstene i fremtiden. Slik unngår dere at kurset bare blir et hyggelig "stunt", men isteden fører til varig forbedring i evnen til å kommunisere skriftlig.

Vi tilrettelegger kursene for grupper som skriver spesielle tekster - for eksempel saksbehandlere som bare skriver vedtak eller rapporter.

 

 

Fyll inn skjema så tar vi kontakt!