Uttalelser fra kursdeltakere

Her kan du lese hva noen av vår kursdeltakere har uttalt om kursene våre:

Om "Kunsten å skrive godt"

"Flott kursleder, morsomt og inspirerende! Mange gode tips! Bra øvelser!"

"Engasjert og inspirerende kursholder. Lærerike skriveøvelser. Relevant undervisning. Knallbra bruk av humor!!"

"Kurset skulle vart flere dager."

"Inspirerende og kunnskapsrik lærer, interessant og relevant tema"

"Nyttig kunnskap, som regler for tegn. Hvordan man kan formulere seg bedre. Kursmaterialet er fint, jeg kommer til å titte på det senere også."

Hva var positivt? "Alt!"

"Engasjerende!"

Om "Skriveverksted"

"Veldig bra med mye egenarbeid mellom øktene. Flott med kritisk gjennomgang av oppgavene til alle kursdeltakerne."

"Få deltakere, mye oppmerksomhet fra en god instruktør."

"Meget nyttig. Bra med kommentarer på egne tekster og diskusjon av disse."

"Ryddig og fin gjennomgang, både av kursholders dok. og våre saker. Veldig lærerikt å gå igjennom både egne og andres dokumenter flere ganger."

Fyll inn skjema så tar vi kontakt!

Oppdragsgivere

Her er en alfabetisk oversikt over noen av de firmaer, offentlige etater og organisasjoner som har bestilt skrivekurs fra Famgang:

Akershus universitetssykehus
Arbeidstilsynet i Stavanger
Brønnøysundregistrene
Bærum sykehus
Confex
Finansdepartementet
Helsetilsynet
Helsevernetaten i Oslo
Høgskolen Stord/Haugesund
Kulturdepartementet
Landbrukstilsynet
Luftfartstilsynet
Lørenskog kommune
Multiconsult
NITO Takst
Norges Takseringsforbund
OBOS
Opplæringsetaten i Oslo
Oslo kommunes Byrådsavdeling for næring og utvikling

Oslo Sporveier
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
Riksantikvaren
Rikstrygdeverket
Rusmiddeletaten i Oslo
Samferdselsetaten i Oslo
Sivilombudsmannen
Skoleetaten i Oslo
Sola kommune
Statkonsult
Stortinget
Telenor
Tollskolen
Trygderetten
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vann- og avløpsetaten i Oslo