Om framgang AS

Framgang AS er en videreføring av Skriveinstruktøren AS, som skiftet til nåværende navn i 2010. Fra samme år er Framgang AS eid og drevet av Aage Rognsaa.

Virksomheten startet lenge før firmaet ble formelt etablert i 1990. Allerede på 1980-tallet begynte Aage Rognsaa å holde skrivekurs for saksbehandlere i forsikringsbransjen. Etter hvert kom det oppdrag fra mange virksomheter, særlig departementer, direktorater og kommunale etater i Oslo.

Etter hvert fikk han forespørsel fra flere forlag om å skrive lærebøker og annet undervisningsmateriell for skole og arbeidsliv. Totalt har han skrevet eller vært medforfatter av 11 bøker.

Utvikling av egen og andres skrivekompetanse
Både gjennom egen skriving og gjennom å undervise andre i skriving har Aage Rognsaa fått en enestående erfaring med hvordan skrivehåndverket utvikles. I tillegg til denne praktiske erfaringen har han studert skriveteori og hva anerkjente skribenter sier om skriving. Hans egen erfaring og hans kunnskap om skriveteori er bygd inn som integrert del av kursene han holder.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt!